Kirjautuminen
Unohtuiko salasana?
Ei vielä tunnusta? Luo sijaistili tästä
 

Sotainvalidien Sairaskoti on ensisijaisesti keskisuomalaisille sotainvalideille, sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen  ja leskilleen tarkoitettu hoito- ja kuntoutuskoti. Myös lotat kuuluvat asiakasryhmäämme.

Palveluitamme ovat laitoshoito ja kuntoutus sekä avopalvelut, joita ovat  avokuntoutus,  jalkojenhoito sekä rajoitetusti yleiset terveydentilan tarkastukset ja ateriapalvelut. Lisäksi myös neuvontapalvelu ja avustajatoiminta auttavat kotona selviytymisessä.