Oulun Palvelusäätiö sr Logo

Rekisteröidy yritykseen Oulun Palvelusäätiö sr

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy, including Cookie Use.

Tule sijaiseksi Oulun Palvelusäätiölle!Oulun Palvelusäätiön palvelukodeissa ja Keskustan, Tuiran, Höyhtyän, Koskelan ja Merikotkan palvelutalojen kotihoidossa on tarjolla eripituisia sijaisuuksia. Tarvitsemme sijaisia ohjaajan ja sairaanhoitajan tehtäviin muistisairaiden vanhusten palvelukoteihin ja lähihoitajan sijaisia kotihoitoon.

Palvelukodit sijaitsevat Oulussa eri kaupungin osissa: Höyhtyällä Villa Viklo, Myllytullissa Saran Siipi, Kastellissa Castell-koti, Heinäpäässä Hollihaan palvelukoti ja Kaukovainiolla Uittokoti.

Noudatamme Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta 


Miten sijaiseksi pääsee?
Oulun Palvelusäätiöllä on käytössä sähköinen sijaisrekisterijärjestelmä, jonka avulla eri yksiköt palkkaavat sijaisensa. Sijaisrekisteriin voi kirjautua työnhakijaksi tämän sivun ylälaidassa olevasta kohdasta REKISTERÖIDY SIJAISEKSI. Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Hakemuksesi tiedot ovat luottamuksellisia, emmekä luovuta niitä ulkopuolisille.  Tietoja käsittelevät Oulun Palvelusäätiössä vain nimetyt henkilöt.

Työnhakijoiden hakemukset käydään läpi, jonka jälkeen otamme yhteyttä ja tarkistamme alkuperäisen tutkintotodistuksen/opintorekisteriotteen sekä työtodistukset. Kyseiset todistukset voi laittaa myös liitetiedostoksi varsinaiseen hakemukseen.

Ohjaajan/sairaanhoitaja toimiin edellytetään  sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa / AMK-tutkintoa. Ohjaajan /sairaanhoitajan sijaisena voi toimia perus- tai Amk-tutkintoa suorittava opiskelija, jolla on riittävä määrä suoritettuja opintoja. Eduksi myös katsotaan vanhustyön osaaminen.

Tartuntalain 48§ mukaisesta rokotesuojasta tulee näyttää todistus, eli tuhka- ja vesirokkoa ja kausi-infulenssaa vastaan.

Kuinka palvelu toimii?
Sijaispalveluun hyväksytyt työnhakijat voivat valita itselleen sopivia työvuoroja järjestelmästä. 

Järjestelmän kautta työnantaja hakee sijaisia erimittaisiin työvoimatarpeisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.


Lisätietoja sijaisjärjestelmästä antaa:

Sirpa Tolppi    puh. 050 400 9983

sähköposti: etunimi.sukunimi@oulunpalvelusaatio.fi

 
Linkit:

Oulun Palvelusäätiön palvelukotien tiedot